Jsme STIN - Spolek pro Tahání Inspirace z Nitra

Sešli jsme se jako skupina individuí, které spojuje radost z tvorby. Jsou mezi námi hudebníci, výtvarníci, grafici, ale i odborníci na arteterapii, sociální práci a osobnostní rozvoj.

Během pořádání několika akcí jsme si opakovaně potvrdili, že společná práce dokáže zážitek z tvorby mnohonásobně zesílit, a tuto zkušenost se snažíme přenášet dál.

Člověk je v první řadě ten, kdo tvoří. A pouze lidé, kteří spolupracují, jsou bratři.
(Antoine de Saint-Exupéry)

* * *